PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ MUAFİYET DUYURUSU 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğretmenlik uygulaması dersinden muaf olunabilmesi için Yüksek Öğretim Kurulu başkanlığının Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika  Programına İlişkin Usul ve Esasların 4. Bölüm 10.Maddesinin 4. Fıkrasında;

İlgili Fakülte Yönetim kurulu kararıyla Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir denilmektedir.

     Yukarıdaki şartları taşıyan kursiyerlerimiz öğretmenlik yaptığına dair EK’ te belirtilen dilekçe, resmi üst yazı, SGK’dan alınacak hizmet dökümü ve hizmet cetveli belgelerini ekleyerek 12-31 Ağustos 2017 tarihleri arasında Formasyon birimine başvuru yapmaları gerekmektedir. Eksik belge veya zamanında müracaat etmeyenler söz konusu dersi almak zorundadır.

 Önemli Not: 

1-Pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında öğretmenlik veya Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olan kursiyerlerimiz daha önce öğretmenlik yaptığına dair resmi üst yazı, SGK’dan alınacak hizmet dökümü ve hizmet cetveli belgelerinin yanında şu anda çalışmış oldukları kurumdan alınacak onaylı sözleşme yazısı, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak onaylı sigorta giriş belgesini de dilekçelerine eklemek zorundadır. Ayrıca bu durumda olan kursiyerlerimizin dönem sonunda taahhüt edilen öğretmenliği yaptıklarına dair resmi üst yazı, SGK’dan alınacak hizmet dökümü ve hizmet cetveli belgelerini de getirmeleri gerekmektedir. Dönem sonunda ilgili belgeleri tamamlamayan kursiyerlerimiz öğretmenlik uygulaması dersinden başarısız sayılacaklardır. 

2-Başvurular şahsen yapılmalıdır. Posta veya fax yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Öğretmenlik uygulaması dersinin Akademik takvimi ve uygulama okulları uygulama başlamadan önce sitemizde duyurulacaktır. Ayrıca Öğretmenlik Uygulaması Manisa Merkezde bulunan liselerde yapılacaktır.

EKİ                  :

Muafiyet Dilekçesi  iletişim

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Formasyon Birimi

İsa ÇOLAK


 +90 (236)

233 47 40

HAFTASONU +90 (236)

201 11 19

HAFTAİÇİ
 • Basinda Biz
 • ubs
 • Eğitim Kataloğu
 • Foto Arşiv
 • Mezunlar
 • dersprogramları
 • istek
 • wifi
 • akademikcv
 • mail
 • Kütüphane
 • googleplay
 • facebook
 • Youtube
 • Twitter
 • İnstagram
 • googleplus
 • formasyon
 • derslikler
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik